Fresh Microgreens s.r.o.


IČO: 51 975 653
DIČ: 2120851392

Sídlo: Galanta, Slovensko

Telefón: +421 948 402 787

Mail: info@freshmicrogreens.sk